Paliativna hospic oskrba

Okt 2, 2023

Paliativna oskrba je celostna oskrba bolnika, ki se sooča s hudo neozdravljivo boleznijo,  katera posega v vsa področja njegovega življenja. Že sama bolezen, način zdravljenja vplivata na pomembne spremembe v življenju bolnika in njegovih svojcev na katere niso pripravljeni. V času ko telo občutno peša, bolnik postaja v skrbi zase vse bolj odvisen od pomoči drugih, sooča se z vprašanjem smiselnosti življenja, lastno minljivostjo, umiranjem in smrtjo.

Odnos do samega sebe in notranjega doživljanja ter razumevanje sebe v času bolezni vpliva na splošno počutje vsakega posameznika. Prav tako se poruši odnos med bolnikom, njegovimi svojci in svetom v katerem živi. Pojavijo se občutek ranljivosti, žalosti, strahu pa tudi hujše težave kot sta anksioznost, depresija, panika, socialna in duhovna izolacija. Meje psihološke, socialne in duhovne oskrbe so pogosto med seboj zabrisane.

Ta neprijetna čustvena, psihološka, socialna in duhovna izkušnja ovira sposobnost spoprijemanja z boleznijo, načinom zdravljenja ter poslabša kvaliteto življenja. Krhkost bolnika, duševna, socialna in duhovna stiska so pogosto neprepoznavne in neodobravane.

Letošnji kongres (– 14. oktober 2023) se dotika prav teh težavah v življenju bolnikov v paliativni oskrbi.

Kaj je paliativna oskrba

„Paliativna oskrba je ključni del integriranih zdravstvenih storitev, ki so osredotočene na ljudi. Olajšanje hudega trpljenja, povezanega z zdravjem, naj bo fizično, psihično, socialno ali duhovno, je globalna etična odgovornost. Ne glede na to, ali je vzrok trpljenja bolezen srca in ožilja, rak, odpoved večjih organov, tuberkuloza, odporna na zdravila, hude opekline, kronična bolezen v končni fazi, akutna travma, skrajna nedonošenost ob rojstvu ali skrajna starostna oslabelost, je paliativna oskrba lahko potrebna in mora biti na voljo na vseh ravneh oskrbe.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)

Zadnje obdobje paliativne oskrbe predstavlja hospic oskrba, ki predstavlja celostno obravnavo bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podporo njihovim svojcem v času bolezni in v času žalovanja. Osnovni cilj je izboljšati kakovost življenja bolnika in bližnjih.

Gradiva in informacije:
Kaj je paliativna oskrba?
Brošura Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi (pdf)
Zbornik 4. slovenski kongres paliativne oskrbe (pdf)

Pin It on Pinterest