Kam po pomoč?

Pripravljeni smo vam pomagati.

V Sloveniji je v letu 2023:

 • 21,4 % starejših od 65 let. Med njimi jih veliko živi pod ali na pragu revščine.
 • 1.092 članov društev paraplegikov, ki iščejo nov smisel življenja.
 • 265 umirajočih v programih Hospic, ki poskušajo izkoristiti vsak dan, ki jim je še ostal.
 • Vsako leto 4,4 milijona ljudi po vsem svetu potrebuje paliativno oskrbo.

Socialna in materialna pomoč

Ste starejši ali bi pomagali nekomu, ki ne more več skrbeti sam zase?

Na voljo so različne oblike pomoči. Pomoč na domu je namenjena predvsem starejšim osebam, ki živijo na svojem domu in zaradi bolezni ali drugih težav ne morejo več v popolnosti sami skrbeti zase. Z državno pomočjo lahko tako dlje ostanejo v domačem okolju. Obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb idr.), gospodinjsko pomoč (prinašanje obroka, nabava živil, pomivanje, osnovno čiščenje idr.) ali pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže, spremljanje, informiranje idr.). Zagotavljajo in sofinancirajo jo občine (min v višini 50 %), tako da je povprečna cena okoli 6 evrov na uro. Seznam izvajalcev in več informacij.

Če ne želite ali ne morete več živeti doma, je morda za vas primerno arhitekturno prilagojeno oskrbovano najemno stanovanje.

V primeru materialne stiske lahko dobite različne oblike pomoči. Varstveni dodatek lahko dobijo trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo ali nezaposleni (ženske starejše od 63 let oz. moški starejši od 65 let), če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek. Obrazci in podrobnejši pogoji so predstavljeni na strani CSD. V primeru pomanjkanja denarja za plačilo položnic, za stroške ogrevanja in sredstev za nakup hrane ter življenjskih pripomočkov lahko pomoč in informacije o tem, kaj vam pripada, dobite tudi na Centru za socialno delo ali na župnijski Karitas.

  Samopomoč in premagovanje osamljenosti

  Največji problem invalidov in starejših ljudi, ki so zaradi bolezni omejeni v gibanju ali v celoti potrebujejo nego, je osamljenost. Zveza paraplegikov Slovenije predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov. Posvetovalnica društva Spominčica je namenjena osebam z demenco in njihovim svojcem. Nudijo svetovanje, pogovor in razbremenjevanje stisk, tako osebno, po telefonu, kot tudi preko video povezave in elektronske pošte. Programi podpore društva Hospic so namenjeni hudo bolnim in umirajočim, žalujočim odraslim, žalujočim otrokom in strokovnim delavcem, ki podpirajo druge. Program za druženje s starejšimi je na voljo tudi kot Povezani preko telefona.

   ​Bolečine, umiranje in žalovanje

   Paliativna oskrba je usmerjena na celostno (telesno, duševno in duhovno) spremljanje v času bolezni. Vključuje tudi svojce, ki to želijo. Uresničuje bolnikovo temeljno pravico, da ne bi trpel hude bolečine. Pri osnovni oskrbi medicinski delavec na podlagi simptomov, ocene psihološke stiske, duhovnih vrednot in socialnega okolja izdela načrt pomoč. Bolj kompleksne težave rešujejo v specialistični oskrbi v obliki mobilnih paliativnih enot. Paliativno oskrbo izvajajo v različnih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji, v domovih starejših občanov in tudi na domu bolnika. Več informacij o paliativni oskrbi in seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani SZPHO – projekt Metulj.

   S subtilnostjo v Slovenskem društvu Hospic prisluhnejo fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, pomagajo lajšati trpljenja, podpirajo osebne preobrazbe in doseganje želene kakovosti življenja. Zagotavljajo celostno sočutno oskrbo vsakega, ki se sooča z umiranjem in žalovanjem. Podrobneje o paliativni oskrbi.

    

    Pin It on Pinterest