Partnerji

 

Slovenska karitas

Slovenska karitas že 33 let se s pomočjo prostovoljcem in zaposlenimi udejstvuje na področju pomoči starejšim, bolnim in onemoglim. Od najbolj preprostega obiskovanja, družabnih dogodkov, do družabništva, skupin za starejše, pomoči v gospodinjstvu in domov za starejše. Pomaga jim tudi z materialno pomočjo.

Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov. Je človekoljubna, dobrodelna, družbeno odgovorna in strokovna organizacija, ki  opravlja dejavnosti na področju socialnega varstva invalidov.

Spominčica

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci je samostojno, nepridobitno, interdisciplinarno strokovno združenje.  Njen pimarni namen in cilj je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom.

Slovensko društvo Hospic

Slovensko društvo Hospic je ustanovila zdravnica onkologinja Metka Klevišar. Spodbudo za to je dobila pri delu z onkološkimi bolniki in njihovimi svojci. Že leta 1992 je v okviru Škofijske Karitas Ljubljana zbrala skupino somišljenikov. Prizadevali so si, da bi ljudje živeli in umirali s človeškim dostojanstvom. Z odmevnimi seminarji so se uveljavili v javnosti in idejo hospica razširili po vsej Sloveniji. 6. junija 1995 je bilo v Ljubljani registrirano Slovensko društvo Hospic.

Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe

Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD (SZPHO SZD) je neodvisna in samostojna strokovna enota Slovenskega zdravniškega društva (kratica SZD). Ustanovljeno je bilo 24. oktobra 2011. Osnovni namen delovanja je strokoven razvoj (izpopolnjevanje in usposabljanje) in promocija paliativne oskrbe.

Društvo altra – odbor za novosti v duševnem zdravju

Društvo Altra že več kot 30 let zagotavlja pomoč in podporo polnoletnim osebam s težavami z duševnim zdravjem in njihovim bližnjim. Zaposleni in prostovoljci delujejo v programih Stanovanjskih skupin, Svetovalnice, Dnevnega centra in Zagovorništva v širši ljubljanski in koroški regiji.

Pin It on Pinterest