O KAMPANJI

»Rad imam življenje«

Vsako življenje ima svojo edinstveno, neprecenljivo in neodtujljivo vrednost, ki jo je treba spoštovati. S kampanjo izražamo spoštovanje do človeškega življenja in priznavanje enakih pravic, vrednosti in dostojanstva vsakega posameznika, ne glede na njegovo zdravstveno stanje ali starost. Poudarjamo pomen zagotavljanja dostojanstva in kakovosti življenja ter različnih pomoči v vseh obdobjih, tudi v zadnjih dneh.

Skupaj si prizadevamo za bolj človeški pristop v skrbi za tiste, ki se soočajo z boleznijo in njihove bližnje.

Namen kampanje Rad imam življenje

Namen kampanje “Rad imam življenje” je v današnjem, preveč materialistično in storilnostno naravnanem svetu, osvetliti in okrepiti temeljne človeške vrednote, kot so medsebojna pomoč, ljubezen, modrost, povezanost, naklonjenost in solidarnost.

V ospredje postavljamo pomen vrednosti življenja v vsakem obdobju in medsebojne pomoči in zavedanja, da lahko tudi v težkih trenutkih prosimo za pomoč, se zanašamo drug na drugega in si pomagamo. Spodbujamo medsebojno povezovanje, naklonjenost in povezanost, ki dajejo našemu življenju globlji smisel in pomagajo pri racionalnemu sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na življenje in smrt.

Človek je več kot samo (ne)funkcionalno fizično telo

Dogaja se, da pozabimo, da v resnici ne šteje samo funkcionalno fizično telo, vendar vse tri človekove razsežnosti, ki se med seboj dopolnjujejo. Telesna se nanaša na fizično telo, psihološka se nanaša na človekovo psiho (čustva, um in odnose) ter duhovna / noetična, ki človeka razlikuje od drugih živih bitij in mu omogoča, da se zaveda samega sebe, doživlja voljo (do življenja, dejavnosti), vidi smisel, ima osebno svobodo in odgovornost za lastno ravnanje. Ko iščemo smisel in vrednost življenja, upoštevamo vse tri razsežnosti.

 

Različne oblike pomoči in zdravljenja so na voljo

Na voljo so številni socialni in zdravstveni programi namenjeni različnim življenjskim situacijam in problemom, od programov na centrih za socialno delo, centrih za duševno zdravje, centrih za krepitev zdravja, zdravstvenih domovih in tudi v nevladnih organizacijah. Nihče v stiski ne bi smel ostati sam, saj pomoč obstaja in je dosegljiva.

V primerih težkih oblik bolezni ali njihovega poteka, je na voljo paliativna oskrba, ki je v zadnjih letih dosegla izjemen napredek. Učinkovito lajša bolečine in nudi psihološko, čustveno ter duhovno podporo. Lahko bistveno izboljša življenje umirajočim bolnikom ter njihovim bližnjim ter omogoča sočutno in spoštljivo ravnanje z bolniki v terminalni fazi. Več o oblikah pomoči.

Naše umiranje ni samo naše. Vpliva tudi na bližnje in svojce.

Vsak človek je vpet v socialno okolje in odnose z drugimi ljudmi – s partnerjem, z otroki, s starši, z vnuki, z drugimi sorodniki, s prijatelji, z znanci, s sodelavci, s sosedi, s člani v skupnosti, kjer živi ali ima podobne interese in tudi v širše družbeno okolje. Vsak človek je dragocen vsaj peščici bližnjih ljudi, ki se prav tako soočajo z njegovo boleznijo in umiranjem. Tudi oni potrebujejo določen čas, da se pripravijo na odhod ljubljenega in bližnjega človeka, zato je nenaden odhod velik šok tudi za bližnje in predstavlja tveganje za samomor.

V Sloveniji imamo načine, orodja in smo tudi pripravljeni pomagati, da bomo dostojno in lažje živeti v skupnosti ter odšli v miru, ko bo prišel čas za to.

O SIMBOLIH kampanje

S sloganom “Rad imam življenje” sporočamo pozitiven in afirmativen odnos do življenja. Izraža ljubezen in veselje do življenja, poudarja njegovo dragocenost, lepoto, edinstvenost in vrednost ter izpostavlja pozitivne plati.

Življenje ima svojo vrednost in treba ga je varovati tudi v najtežjih trenutkih.

V človekovem življenju pridejo tudi težki trenutki obupa in zdi se brezizhodno. Pomembno je, da kot družba pokažemo solidarnost in s svojimi dejanji nudimo sočutje, podporo in pomoč.

 

1. Srce:

 • Simbolizira ljubezen, sočutje in povezanost med ljudmi.
 • Predstavlja čustveno povezanost in vrednost medčloveških odnosov.
 • Poudarja pomembnost ljubezni do življenja in do soljudi.

  2. Roke:

  • Simbolizirajo solidarnost, podporo in negovanje.
  • Poudarjajo pomembnost medsebojne pomoči in skrbi za tiste, ki so v težkih okoliščinah in potrebujejo podporo.
  • Varujejo dragocenosti življenja in nam pomagajo na življenjski poti rasti.
  • Nudijo nam prostor, da se vključimo v življenje.

   3. Drevo:

   • Simbolizira življenje, stabilnost in povezanost z naravo.
   • S svojimi koreninami in vejami predstavlja kontinuiteto in rast skozi čas.
   • Poudarja pomembnost spoštovanja okolja in narave za trajnostno življenje.

    4. Krogi življenja:

    • Prepletajoči se krogi predstavljajo različne vidike življenja in neprekinjen proces od rojstva do starosti.
    • Prikazujejo, kako je življenje unikatno, kot mehurček in hkrati vpeto v širši družbeni okvir.
    • V harmoniji in spoštovanju potrebe po prostoru tvorijo srce.

     Pin It on Pinterest