1. oktober – Mednarodni dan starejših – Starejši, bolni in različno ovirani so med nami in so dragocen del naših skupnosti

Okt 1, 2023

V zadnjih 30 letih se je delež starejših nad 65 let v slovenski družbi podvojil na 21,4 % (vir: surs), kar prinaša večje družbene spremembe in terja pozornost ter prilagoditve družbe novim razmeram. Med njimi je zelo veliko število starejših, ki živijo pod ali na pragu revščine. Starejši pa so tudi eden iz med pomembnih delov prostovoljstva na humanitarne področju in zelo veliko prispevajo za ljudi v stiski. Na Slovenski karitas v novih danostih spodbujajo medgeneracijsko sožitje in solidarnost v družbi, saj na tak način gradijo skupnosti, si med seboj pomagajo in povezujejo različne darove, zmožnosti in izkušnje. Ob otrocih in starejših prav tako doživljajo kvaliteto življenja tudi na drugih dimenzijah človekovega obstoja in ne samo na materialnem.

Karitas se 33 let s prostovoljci in zaposlenimi udejstvuje na področju pomoči starejšim, bolnim in onemoglim, od najbolj preprostega obiskovanja, družabnih dogodkov, do družabništva, skupin za starejše, pomoči v gospodinjstvu pa do domov za starejše. Pomembna je tudi materialna pomoč starejšim. Več kot tretjina od 9.700 prostovoljcev Karitas v več kot 450 župnijskih Karitas opravlja prostovoljno delo prav na področju družabništva in pomoči starejšim. Tako se raznovrstna pomoč Karitas vsako leto dotakne preko 36.000 starejših, bolnih in onemoglih. Pri tem je pomembna tudi podpora lokalnih skupnosti. Občine podpirajo programe 181-ih župnijskih Karitas, kar je sporočilo, da lokalne skupnosti humanitarnemu delu s starejšimi in tudi drugimi ranljivimi skupinami namenjajo veliko pozornosti.

Preberite celoten članek na https://www.karitas.si

Pin It on Pinterest